Kdo je zakladatelem Physiolife?

Kdo je zakladatelem Physiolife?

Jmenuji se Tomáš Frouz a jsem vystudovaný fyzioterapeut. Od mládí mě bavil pohyb. Během dospívání jsem se dostal k cyklistice. Konkrétně k té silniční. Postupně mě zcela pohltila a já se stal v šestnácti letech vrcholovým cyklistou se vším, co ke sportu patří – časově náročné tréninky, sportovní výživa, svalové dysbalance a další.

Postupně mi docházelo, že vrcholový sport asi není to pravé pro můj pohybový aparát a chtěl jsem pomáhat druhým. Proto jsem po maturitě nastoupil na bakalářský obor Fyzioterapie (Západočeská univerzita v Plzni) a prošel velmi rozmanitou studentskou praxí včetně lůžkových oddělení (JIP, neurologie, psychiatrie, interna, ortopedie, geriatrie, onkologie), ambulancí, lázní a rehabilitačních ústavů (Kladruby). V roce 2009 jsem odjel na pracovní stáž do Německa a tři měsíce pracoval na Reha Zentrum Bad Steben v Bavorsku. V průběhu studia jsem také absolvoval roční kurz „Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu“, jehož garantem byl pan Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Do hloubky jsem se začal zabývat metabolickým syndromem a sportovní výživou. Po dokončení bakalářského oboru jsem nejprve pracoval jako fyzioterapeut v agentuře domácí péče, ale později se vrátil do Plzně, kde jsem působil v roli fyzioterapeuta mládeže FC Viktoria Plzeň. Hlavní pracovní poměr jsem uzavřel ve Světě zdraví a působil na pozici specialisty pro výživu.

Něco mě však táhlo dál. V roce 2011 jsem se, na druhý pokus, dostal na Katedru řízení a supervize FHS UK v Praze a započal obor Řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, kde jsem odborně i lidsky dospěl. Svou diplomovou práci jsem koncipoval jako business plán nově vznikající organizace. Tím jsem měl o budoucnosti jasno a v roce 2015 založil centrum komplexní péče Physiolife. Zaměřuji se především na klienty s vertebrogenními obtížemi (bolesti páteře), nadváhou či obezitou, ale také vrcholové sportovce. Dlouhodobě spolupracuji např. se Skatemill Nymburk. Velký význam přikládám dalšímu vzdělávání, proto pokračuji kurzy jako Kineziotaping, Moxování a tělové svíce nebo metodou Spirální stabilizace. Od roku 2018 navazuji uceleným studiem pěti dovedností (bylinné směsi, akupunktura, masáž tuina, dietetika, cvičení qigong) na TCM Institutu, které trvá déle než čtyři roky. Důvodem k započetí studia je moje snaha přistupovat ke každému klientovi holisticky a neomezovat se jen na léčbu somatickou.

Add Your Comment