Skolióza – jak na ní?

Skolióza – jak na ní?

Skolióza – jak na ní?

Skolióza se definuje jako stranové zakřivení páteře v rozsahu 11 a více stupňů. Často dochází také k deformování obratlů nebo žeber. Páteř není vybočena jen v rovině frontální, je současně rotována v rovině transverzální.

Podle příčiny rozlišujeme skoliózu nestrukturální (funkční) a strukturální. Nestrukturální skolióza je pružná a nemá anatomické změny obratlů. Může být způsobena zkratem jedné dolní končetiny či drážděním kořenového nervu. Odstraněním příčiny lze funkční skoliózu vyléčit.

Opakem je skolióza strukturální. Jak název napovídá, jsou zde přítomny strukturální deformity. Do této kategorie řadíme skoliózu idiopatickou, kongenitální, neuromuskulární a další. Nejčastěji se v populaci vyskytuje idiopatická forma.

Dále se skoliózy dají klasifikovat dle tzv. Cobbova úhlu, který svírají oba koncové obratle. Do 20 stupňů zakřivení je možná běžná pohybová aktivita se zaměřením správné držení těla, dále dechová cvičení se zaměřením na aktivaci bránice, doporučuje se hlavně plavání. Dítě by mělo být sledováno v půlročních intervalech.

Do 40 stupňů zakřivení je nošen korzet 23 hodin denně, sport může být vykonáván rekreačně, neměl by být kontaktní. Dítě by nemělo být osvobozeno od školní tělesné výchovy, mělo by se však vyhnout nárazům a doskokům. Domácí cvičení by mělo být prováděno třikrát denně v kratších časových intervalech (cca 10 min). Důležitá je také zdravá chůze, tzv. stabilizovaná. Denně se doporučuje asi 30 minut.

Fyzioterapeut má za úkol s jedincem posilovat oslabené svalové skupiny a zabránit dalšímu zkracování. Důležitou roli opět hrají dechová cvičení a cviky proti rotaci páteře. Dítě je sledováno pediatrem a specialistou.

Do 60 stupňů je léčba individuální (někdy operačně, někdy konzervativně), nad 60 stupňů pak operační.

V praxi fyzioterapeuta jsou nejčastěji využity metody Klappova lezení, metoda Schrottové či SM systém.

Klappovo lezení vychází z konceptu ortopeda Rudolfa Klappa. Jeho princip spočívá v rozložení páteře mezi 4 body opory se současnou lokomocí (lezením). Lezení je buď zkřížené, nebo mimochodné. Pokud vám to připomíná lokomoci zvířat, pak máte pravdu. Bylo zjištěno, že u zvířat chodících po čtyřech končetinách se skolióza nevyskytuje. V minulosti zůstávali pacienti mechanicky v pozicích dlouhé hodiny, dnes je tendence aplikovat principy, které vycházejí ze znalostí vývojové kineziologie. Je vhodné postupovat z pozic méně náročných (opora o předloktí místo o dlaně) do pozic náročnějších (klek, pavouk, oblouk). Důležitá je také korekce pozic v kloubech, pracuje se s dechovou vlnou.

Dále lze použít prvky z metody SM systém (stabilizační a mobilizační systém). Ta se hojně využívá např. u léčby akutního výhřezu ploténky. Cvičení vychází ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které aktivují spirální svalové řetězce, a tím je páteř aktivně vytahována směrem vzhůru. To má vliv i na samotné meziobratlové ploténky, které dostávají více prostoru a výživy.

Jako v jiných oborech i zde platí, že cest vedoucích k cíli může být více. Je možné vybrat jen jednu (metodiku), ale raději si z každé vybrat to nejlepší. Pokud si nejste jisti, co je pro vás prospěšné, určitě nás kontaktujte nebo se rovnou objednejte.

1 Komentář

  • Michaela
    Posted 9.5.2018 12:36 0Likes

    Super téma. Spracované pro laiky pochopitelně.

Add Your Comment