Sedm důvodů, proč dát přednost privátnímu terapeutovi

Sedm důvodů, proč dát přednost privátnímu terapeutovi

Sedm důvodů, proč dát přednost privátnímu terapeutovi

Investice do vlastního zdraví je to nejlepší, co můžete udělat. I přes to, že odvádíme do zdravotnického systému nemalé procento z naší hrubé mzdy, se najdou důvody, proč raději zaplatit za péči soukromému terapeuta. Pokusil jsem se je pro vás shrnout ve svém prvním příspěvku. Rozhodně tím nechci snižovat kvalitu svých kolegů pracujících v níže uvedených typech zařízení.

Jakýkoliv pohyb je vždy lepší, než žádný

Jakýkoliv pohyb je vždy lepší, než žádný, ale výhodou individuální terapie je možnost zacílení na váš problém. I velmi zkušený fyzioterapeut nedokáže vést skupinové cvičení tak, aby vyhovovalo všem pacientům ve skupině. Během své praxe ve státních zařízeních jsem se setkal s něčím, co se dá nazvat „redukování pacienta (klienta) na klinickou diagnózu“. V praxi to znamenalo, že jsem vedl skupiny „kolen, kyčlí a ramen“. Každé „rameno“ pak mělo jiný rozsah pohybu, každá „kyčel“ jinou svalovou sílu atd. Čím více byla taková skupina pacientů nehomogenní, tím byla účinnost terapie nižší. Ve své praxi proto preferuji individuální přístup ke klientovi.

Omezené možnosti předepisování rehabilitace ze systému zdravotního pojištění

Po operaci nebo úrazu je včasná rehabilitace klíčem k úspěchu. Stává se však, že vám lékař nemůže (nebo nechce) předepsat rehabilitaci, která by byla hrazena z vašeho zdravotního pojištění. Nechci nijak útočit na náš zdravotnický systém, protože ho považuji za velmi kvalitní (pokud hovoříme o odbornosti pracovníků a čekacích dobách na různé výkony), ale občas je třeba vzít věci do vlastních rukou a raději si připlatit za léčbu v soukromém zařízení, než čekat na pomoc, která asi sama nepřijde.

Objednávací doba

Vzpomeňte si na situaci, kdy jste měli obtíže, chtěli se objednat kfyzioterapeutovi, ale nejbližší volný termín byl za měsíc. Ale bolest nelze odkládat týdny. V tomto případě nečekejte a vyhledejte soukromé zařízení. Může sice dojít k remisi (vymizení příznaků), ale později třeba k recidivě (navrácení nemoci; po určité době). Pamatujte, že včasná léčba (rehabilitace) je vždy klíčem k úspěchu.

Čistota pracoviště

I když v poslední době dochází ke zlepšení, stále velké množství ambulantních (státních i nestátních) pracovišť nepoužívá jednorázová prostěradla nebo používá jednorázové materiály opakovaně. Např. ručníky. Důvod je prostý – vevelkém objemu pacientů si zařízení nemohou dovolit dále zvyšovat výdaje za spotřební materiál.

Délka ošetření

 Velké množství špičkových terapeutů je zaměstnáno v zařízeních, které preferují spíše kvantitu než kvalitu. To se dá poznat velmi snadno. Pokud zjistíte, že na vás terapeut má maximálně třicet minut a v mezičase odbíhá do vedlejší místnosti, kde musí kontrolovat provoz elektroléčby, pak posuďte sami, zda má taková terapie vůbec smysl. Osobně považuji za ideální časovou dotaci šedesát minut.

Kontinuita péče

Ve větších rehabilitačních zařízeních se stává, že o vás pečuje tým fyzioterapeutů. Je pravdou, že vám každý může předat něco ze své dobré praxe, ale pokud vás každý den vidí někdo jiný, pak věřte, že mu bude chvíli trvat, než zjistí veškeré anamnestické údaje, rozmyslí si postup své terapie a půl hodiny je pryč. Proto raději preferujte kontinuitu a navštěvujte svého oblíbeného terapeuta opakovaně.

Riziko syndromu vyhoření

O vyhoření se mluví u pomáhajících profesí již radu let. Čím větší množství pacientů projde rukou terapeuta, tím větší je pravděpodobnost vyhoření. Zvláště pak v podmínkách, kdy terapeut nemá čas na nic jiného, než na léčení samotné. Proto se i já snažím limitovat počet svých klientů v rámci pracovního dne.      

Add Your Comment